Ny styrelsemedlem och övriga förtroendevalda

Ny styrelsemedlem och övriga förtroendevalda

Den 3 december hölls årsmöte och därefter konstituerande möte. Då Anders Hjort avgår som vice ordförande, efter 10 år i styrelsen valdes Bengt Fall som vice ordförande. Övriga förtroendevalda valdes som revisor Kerstin Jönsson Lindqvistoch som sammankallande i valberedningen Azra Djukic.

Notiser

Styrelsen håller nu på att undersöka möjligheterna för ett gemensamt elavtal, som innebär en betydligt lägre elkostnad för dig som medlem. Vi har begärt en offert från Riksbyggen och kommer därefter kalla till extra stämma för beslut. Vi återkommer med mer info när vi vet mer.
Den 12 februari hälsar vi alla nyinflyttade välkomna till informationsmöte om vår förening. Ta tillfället i akt och lär känna dina grannar och oss i styrelsen. Vi bjuder på kaffe och bulle, hoppas du kan komma! Anmäl hur många personer som kommer och vilken port du bor i till Anna Kristina Johansson på mail: annakristina@kopparkypen.nu Välkommen!
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara skor, kläder eller sopor i farstun. Detta har både med trivsel och brandsäkerhet i våra trappuppgångar. Tack för att du respekterar det!
Läs fler notiser