Att bo i bostadsrätt

child-930103

Rättigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är en enkel och smidig boendeform. Som bostadsrätts-innehavare disponerar du din lägenhet och samtidigt finns det regler som reglerar hur du på bästa sätt ska förvalta den fastighet som vi tillsammans äger.

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du möjlighet att vara med och påverka. Största möjligheten att göra din röst hörd och ta upp frågor, som du anser är viktiga, har du på årsmötet. Vill du ta upp en fråga på årsmötet ska du göra det genom att lämna in en motion till styrelsen. I stadgarna framgår det när motionen senast måste lämnas in.

Skyldigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet, där du som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på underhåll av fastigheten. Men det finns också vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt.

Den främsta skyldigheten du har som bostadsrättsinnehavare är att betala månadsavgiften. Som bostadsrättsinnehavare svarar du också för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt föreningens egna stadgar. I regel ansvarar bostadsrättsinnehavaren för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får du själv stå för om inte stadgarna säger något annat.

Som bostadsrättsägare ska du också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad har du skyldighet att informera föreningen om din renovering. Hör gärna av dig till oss i styrelsen via kontaktformuläret här.

 Förverkande av bostadsrätt

Om en bostadsrättsinnehavare missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten. Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader.

Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. I följande fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

  • om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift,
  • om man dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift,
  • om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från föreningen
  • om lägenheten används i strid med upplåtelsen,
  • om någon annan bor i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • om lägenheten vanvårdas och/eller det finns ohyra i den,
  • om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

Bostadsrätten kan också anses förverkad om man åsidosätter något annat som är av särskild vikt för föreningen.

Om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte föreningen längre säga upp bostadsrättsinnehavaren.

Notiser

Styrelsen håller nu på att undersöka möjligheterna för ett gemensamt elavtal, som innebär en betydligt lägre elkostnad för dig som medlem. Vi har begärt en offert från Riksbyggen och kommer därefter kalla till extra stämma för beslut. Vi återkommer med mer info när vi vet mer.
Den 12 februari hälsar vi alla nyinflyttade välkomna till informationsmöte om vår förening. Ta tillfället i akt och lär känna dina grannar och oss i styrelsen. Vi bjuder på kaffe och bulle, hoppas du kan komma! Anmäl hur många personer som kommer och vilken port du bor i till Anna Kristina Johansson på mail: annakristina@kopparkypen.nu Välkommen!
Vi vill påminna om att det inte är tillåtet att förvara skor, kläder eller sopor i farstun. Detta har både med trivsel och brandsäkerhet i våra trappuppgångar. Tack för att du respekterar det!
Läs fler notiser