Parkering

Exemple

Parkering

På gården finns 23 parkeringsplatser och 41 carports. Du som är hyresgäst hos oss kan hyra en plats, hyresavgiften är 250 kronor/månad för p-plats och 300 kronor/månad för carports. Väntetiden för en p-plats är cirka 2–3 år och 4–5 år för carport, beroende på avflyttningen från föreningen. Observera att platserna endast är avsedda för personbilar.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats/carport utan styrelsen godkännande. När du säljer eller hyr ut din lägenhet i andra hand följer inte p-platsen med. Flyttar du tillbaka får du däremot förtur till en p-plats (ej carport). Kontakta Ulla Karlsson, 0706-94 96 99, för närmare information eller vid intresse för att ställa dig i kö.