Parkering

Exemple

Våra parkereringsplatser

På gården finns 23 parkeringsplatser och 41 carports. Det finns möjlighet att hyra en plats per lägenhet. Hyresavgiften är 250 kronor/månad för p-plats och 300 kronor/månad för carports. Väntetiden för en p-plats är cirka 2–3 år och 4–5 år för carport, beroende på avflyttningen från föreningen. Observera att platserna endast är avsedda för personbilar och motorcyklar. Riksbyggen ansvarar för kösystemet. Logga in på Mitt Riksbyggen (skapa konto om du du inte redan har det) och klicka dig vidare till Hantera bilplatser och förråd.

Upplåtelse av p-plats i andra hand är ej tillåtet. När du säljer eller hyr ut din lägenhet i andra hand följer inte p-platsen med utan går till den som står först i kö.

Observera att det ej heller är tillåtet att köra motorfordon på gården, förutom vid i- och avlastning.

Notiser

Då vi misstänker att flertalet cyklar inte används kommer styrelsen även i år att göra en cykelrensning av föreningens gemensamma ytor. Ett första steg är att vi kommer att märka upp alla cyklar på dessa ytor med ett band. Alla medlemmar som vill ha kvar sin cykel ansvarar själv för att ta bort bandet på […]
Inför det kommande budgetåret har styrelsen beslutat att avgiften höjs med 3%. Det är med anledning av att föreningens kostnader väntas stiga samt en ambition att vi under kommande år ska kunna investera i föreningens gårdsmiljö. Höjningen sker med start i juli och kommer att finnas med på fakturan samma månad.
Styrelsen skulle uppskatta om alla medlemmar tar sig tid att säkerställa rätt kontaktuppgifter ligger inne i Mitt Riksbyggen. Kolla dina nuvarande kontaktuppgifter, och uppdatera dem ifall de är inaktuella genom att gå in på Mitt Riksbyggen och gå därefter in i inställningar på din profil. Där kan du själv ändra telefonnummer och mailadress.
Läs fler notiser