Att bo i bostadsrätt

child-930103

Rättigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt är en enkel och smidig boendeform. Som bostadsrätts-innehavare disponerar du din lägenhet och samtidigt finns det regler som reglerar hur du på bästa sätt ska förvalta den fastighet som vi tillsammans äger.

Som medlem i vår bostadsrättsförening har du möjlighet att vara med och påverka. Största möjligheten att göra din röst hörd och ta upp frågor, som du anser är viktiga, har du på årsmötet. Vill du ta upp en fråga på årsmötet ska du göra det genom att lämna in en motion till styrelsen. I stadgarna framgår det när motionen senast måste lämnas in.

Skyldigheter i en bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt för med sig en rad fördelar och är många gånger en frihet, där du som bostadsrättsinnehavare slipper fundera på underhåll av fastigheten. Men det finns också vissa skyldigheter när man bor i bostadsrätt.

Den främsta skyldigheten du har som bostadsrättsinnehavare är att betala månadsavgiften. Som bostadsrättsinnehavare svarar du också för lägenhetens hela inre underhåll. Hur underhållsansvaret är fördelat framgår av bostadsrättslagen samt föreningens egna stadgar. I regel ansvarar bostadsrättsinnehavaren för allt innanför lägenhetens väggar – detta inkluderar också så kallade tätskikt i bad- och duschrum.

Rör och ledningar som enbart hör till den egna lägenheten får du själv stå för om inte stadgarna säger något annat.

Som bostadsrättsägare ska du också iaktta sundhet, ordning och skick i lägenheten, ha uppsikt över dem som vistas där, ge föreningen tillträde vid nödvändiga besiktningar samt underkasta sig reparationer och ändringar som kan bli följden av detta.

Trots att du har en rättighet att renovera din bostad har du skyldighet att informera föreningen om din renovering. Hör gärna av dig till oss i styrelsen via kontaktformuläret här.

 Förverkande av bostadsrätt

Om en bostadsrättsinnehavare missköter sig och inte fullgör sina skyldigheter kan det gå så långt att man förverkar sin rätt till bostadsrätten. Då säljs bostadsrätten av kronofogden genom så kallad tvångsförsäljning. Överskottet vid försäljningen går alltid till bostadsrättsinnehavaren efter avdrag för förrättningskostnader.

Förverkande är mycket ovanligt men inträffar trots allt då och då. I följande fall kan en bostadsrätt anses förverkad:

  • om man dröjer mer än två veckor med att betala insats eller upplåtelseavgift,
  • om man dröjer mer än 7 dagar med att betala sin månadsavgift,
  • om man hyr ut lägenheten i andra hand utan tillstånd från föreningen
  • om lägenheten används i strid med upplåtelsen,
  • om någon annan bor i lägenheten till nackdel för förening eller annan medlem,
  • om lägenheten vanvårdas och/eller det finns ohyra i den,
  • om man inte följer föreningens bestämmelser om ordning, sundhet och skick,
  • om föreningen nekas tillträde till lägenheten vid besiktning eller reparationer.

Bostadsrätten kan också anses förverkad om man åsidosätter något annat som är av särskild vikt för föreningen.

Om man däremot vidtar rättelse innan man fått uppsägningen från föreningen kan inte föreningen längre säga upp bostadsrättsinnehavaren.

Notiser

Då vi upptäckt vattenskador på avloppsstammarna i källarplan är vi tvungna att göra en så kallad relining av dessa. Det här arbetet kommer påbörjas senare i höst, troligtvis vecka 45 - och ske i samtliga hus. Företaget som ska hjälpa oss med detta kommer hålla ett informationsmöte den 10 oktober för de medlemmar som det först berör. Därefter kommer ytterligare informationsmöten hållas för de hushåll det gäller. OBS! Detta möte är obligatoriskt, kallelse kommer gå ut från Riksbyggen.
Nästa gång du byter jord i dina blomkrukor: häll ut jorden på våra rabatter! På så sätt kan vi ta tillvara gammal jord och idka lite återbruk. Tack på förhand!
Vi har fortfarande problem med att privata bilar parkerar på gården. Det här är en säkerhetsfråga eftersom utryckningsfordon måste kunna ta sig fram obehindrat, vi har också barn som lekar på gården, som vi behöver vara rädda om. Styrelsen vill därför påminna om att parkering på gården är endast tillåtet vid i- och ur-lastning.
Läs fler notiser