Brandskydd

Information om brandskydd        

De senaste förbättringarna, som vi arbetat med under 2021, är:

  • Nya brand- och gastäta lägenhetsdörrar (som alltid skall hållas stängda vid brand!)
  • Upplysta skyltar för utrymningsvägar, i samtliga källarutrymmen
  • Nya brandsläckare i varje tvättstuga samt i miljörummet och i våra gemensamhetsutrymmen och bastun
  • Fria utrymningsvägar i portar och trapphus

(innebär inga hinder framför dörrar och portar samt korridorer)

  • Seriekopplade brandvarnare i gemensamhetslokalerna

Här vill vi särskilt betona att det är varje lägenhetsinnehavares eget ansvar att enligt lag installera brandvarnare i lägenheten!

( 1 st. brandvarnare täcker ca: 60 m2  yta => minst 2 stycken per lägenhet)

Se gärna över er egen säkerhet i lägenheter och vårda våra gemensamma installationer!

Kom gärna med synpunkter på förbättringsåtgärder!

 

Hälsar Styrelsen med sitt regelbundna

Systematiska Brandskydds Arbete, SBA.

Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det […]
Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Läs fler notiser