Brandskydd

Information om brandskydd        

De senaste förbättringarna, som vi arbetat med under 2021, är:

  • Nya brand- och gastäta lägenhetsdörrar (som alltid skall hållas stängda vid brand!)
  • Upplysta skyltar för utrymningsvägar, i samtliga källarutrymmen
  • Nya brandsläckare i varje tvättstuga samt i miljörummet och i våra gemensamhetsutrymmen och bastun
  • Fria utrymningsvägar i portar och trapphus

(innebär inga hinder framför dörrar och portar samt korridorer)

  • Seriekopplade brandvarnare i gemensamhetslokalerna

Här vill vi särskilt betona att det är varje lägenhetsinnehavares eget ansvar att enligt lag installera brandvarnare i lägenheten!

( 1 st. brandvarnare täcker ca: 60 m2  yta => minst 2 stycken per lägenhet)

Se gärna över er egen säkerhet i lägenheter och vårda våra gemensamma installationer!

Kom gärna med synpunkter på förbättringsåtgärder!

 

Hälsar Styrelsen med sitt regelbundna

Systematiska Brandskydds Arbete, SBA.

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser