Brandskydd

INFORMATION OM BRANDSKYDD          

De senaste förbättringarna, som vi arbetat med under 2021, är:

  • Nya brand- och gastäta lägenhetsdörrar (som alltid skall hållas stängda vid brand!)
  • Upplysta skyltar för utrymningsvägar, i samtliga källarutrymmen
  • Nya brandsläckare i varje tvättstuga samt i miljörummet och i våra gemensamhetsutrymmen och bastun
  • Fria utrymningsvägar i portar och trapphus

(innebär inga hinder framför dörrar och portar samt korridorer)

  • Seriekopplade brandvarnare i gemensamhetslokalerna

Här vill vi särskilt betona att det är varje lägenhetsinnehavares eget ansvar att enligt lag installera brandvarnare i lägenheten!

( 1 st. brandvarnare täcker ca: 60 m2  yta => minst 2 stycken per lägenhet)

Se gärna över er egen säkerhet i lägenheter och vårda våra gemensamma installationer!

Kom gärna med synpunkter på förbättringsåtgärder!

 

Hälsar Styrelsen med sitt regelbundna

Systematiska Brandskydds Arbete, SBA.

Notiser

Vi har under flera år haft problem med nedskräpning av vårt miljörum, inte minst av grovsopor som inte får lämnas där. Trots tydliga skyltar och uppmaningar fortsätter problemet. Detta kostar föreningen, alltså oss alla, tusentals kronor varje år då vi i vår tur får betala för hämtning av dessa grovsopor. På styrelsens förslag beslöt därför årsmötet att sätta upp övervakningskameror i miljörummet.
Under 2021 har föreningen arbetat aktivt med brandskyddsarbete. Du kan läsa mer genom att klicka på rubriken med datum.
Nu finns ett extra källarförråd att hyra. Kontakta Bo Jacobsson för mer information: 070-846 46 49
Läs fler notiser