Startsida

Välkommen till Riksbyggen Bostadsrättsförening Kopparkypen! 

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum 2019: 14/1, 4/2, 11/3, 8/4, 20/5 (budgetmöte), 17/6, 19/8, 16/9 (bokslutsmöte), 14/10 (valberedning), 11/11, 2/12  (årsmöte och konstituerande möte).

Varmt välkommen!

Notiser

Vecka 8 kommer Wilsons påbörja relining i port 37. Arbetet beräknas ta 3-4 veckor. Arbetet fortsätter i port 39, omkring vecka 5, därefter tas port 41, omkring vecka 8. Avloppet kommer stängas av i lägenheterna mot St:Persgatan under arbetsveckorna, och kopplas på i helgerna. Mer information kommer delas ut av Wilsons i början på nästa vecka.
Arbetet med gemensam el har nu påbörjats och vi räknar med att det kommer vara klart om ca 14 dagar. Observera att du inte behöver säga upp ditt elavtal, det sköts automatiskt.
Vecka 44-51 kommer relining göras av rören som tillhör fastigheten, port 29-35. Ett informationsmöte hölls förra veckan för berörda medlemmar. Wilson, som ska utföra relingen kommer skicka ut information inom kort. Under denna tid kommer föreningslokalen och gästrummet samt även bastun att hållas stängt. Relining kommer även ske i punkthusen, port 39-41 efter nyår. Styrelsen kommer kalla till viktigt informationsmöte i god tid före.
Läs fler notiser