Stadgar

Exemple

Våra stadgar

Våra stadgar innehåller föreningens namn, ändamål och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas.  Stadgarna har framförallt betydelse för det praktiska arbetet i vår förening och för att genom ändamålsparagrafen ge föreningen karaktär och motivera dess existens och verksamhet.

Här kan du läsa vår förenings stadgar, klicka på länken här nedan

Stadgar, 170522

 

Notiser

Styrelsen tog i veckan beslut om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 20230701-20240630. Budgeten innehåller en förstärkning på intäktssidan i form av höjning av avgifterna i föreningen på 5%. Avgiftshöjningarna börjar gälla fr.o.m. 1 juli.
Nu är bastun återigen möjlig att boka efter vattenläckaget tidigare i år. Med det sagt vill vi samtidigt uppmana alla medlemmar att inte boka bastun oftare än två gånger per vecka framöver.
Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Läs fler notiser