Stadgar

Här kan du läsa föreningens stadgar, klicka på länken här nedan

Stadgar, 170522

Notiser

Vecka 8 kommer Wilsons påbörja relining i port 37. Arbetet beräknas ta 3-4 veckor. Arbetet fortsätter i port 39, omkring vecka 5, därefter tas port 41, omkring vecka 8. Avloppet kommer stängas av i lägenheterna mot St:Persgatan under arbetsveckorna, och kopplas på i helgerna. Mer information kommer delas ut av Wilsons i början på nästa vecka.
Arbetet med gemensam el har nu påbörjats och vi räknar med att det kommer vara klart om ca 14 dagar. Observera att du inte behöver säga upp ditt elavtal, det sköts automatiskt.
Vecka 44-51 kommer relining göras av rören som tillhör fastigheten, port 29-35. Ett informationsmöte hölls förra veckan för berörda medlemmar. Wilson, som ska utföra relingen kommer skicka ut information inom kort. Under denna tid kommer föreningslokalen och gästrummet samt även bastun att hållas stängt. Relining kommer även ske i punkthusen, port 39-41 efter nyår. Styrelsen kommer kalla till viktigt informationsmöte i god tid före.
Läs fler notiser