Skyddsrum

Sedan 28/2 2023 är våra skyddsrum är helt uppdaterade enligt lag och standard.

Idag är skyddsrummen lägenhetsförråd men föjande en sådan order har vi 48 timmar på oss att iordningställa skyddsrummen. Du som bor i dessa hus bör fundera över hur du på 24 timmar kan tömma ditt förråd.

Så fort förråden är tömda börjar demontering av källarens inredning och för detta kommer frivilliga insatser behövas. Skyddrummet ska utrustas med inredning som idag ligger i ett särskilt förråd i samma källare. Det färdigutrustade skyddsrummet ska bl.a.innehålla luftfläktar, nödutgångar och torrtoaletter med väggar.

Du måste själv räkna med att ta med dricksvatten, mat och toapapper. Kontrollera gärna på MSB hemsida med råd för privatpersoner.

I detta läge är skyddsrummet en allmän plats för civilpersoner, ej militärer. Grindarna måste stå öppna så alla kan komma in även från grannfastigheterna. Varje skyddsrum är beräknat för 180 personer och det finns tre stycken, ett i varje punkthus.

Hälsar styrelsen 2023-02-28

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser