Skyddsrum

Skyddsrum – vad gäller för mig?

Eftersom flera boende i föreningen ställt frågor kring skyddsrum vill vi i styrelsen ge svar till de vanligaste frågorna med detta meddelande.

Du hittar fler uppgifter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Skyddsrum finns i de tre punkthusen nr 37, 39 och 41. De används idag som lägenhetsförråd för boende i huset. Det är ca: 16 stycken lägenhetsförråd i varje skyddsrum.

Om myndigheterna beslutar ska de kunna göras om till fungerande skyddsrum på 48 timmar.

Du som bor i ett av dessa hus bör se över vad du har i förrådet och planera för hur du på 24 timmar ska kunna tömma det- men tömning behöver inte göras förrän efter order från MSB eller regeringen.

Under de nästa 24 timmarna kommer vi att ställa skyddsrummet i ordning. Det innebär att alla väggar mellan förråden monteras ner och skyddsrummet utrustas med den inredning som finns i ett separat förråd i samma källare.

Det färdigutrustade skyddsrummet ska bland annat innehålla ventilationsfläkt med luftfilter, nödutgång och torrtoaletter med väggar.

Du måste själv exempelvis ta med dricksvatten, mat och toapapper. Se MSB hemsida med råd för privatpersoner.

I detta läge är skyddsrummet en allmän plats för civilpersoner – inte militärer. Våra grindar måste alltså stå öppna så alla kan komma in till skyddsrummen, även från grannfastigheter. Vid signalen ”Flyglarm” ska alla uppsöka närmaste skyddsrum. Varje skyddsrum är beräknat för 180 personer.

Vi hoppas alla att vi inte kommer att behöva utnyttja våra skyddsrum men tycker att det är bättre att vara förberedd än att bli överraskad om vårt land blir hotat.

Ansvarig för att skyddsrummet görs i ordning när så bestäms är fastighetsägaren, det vill säga vår bostadsrättsförening. Då behövs frivilliga för smidigt iordningställande.

Läs också gärna den handbok om skyddsrum, som Presto tagit fram.

Norrköping 2022-03-11

Styrelsen Kopparkypen BRF

 

 

 

Notiser

Har du problem med din bokning av tvättstugan kan du vända dig direkt till Din Box, telefonnummer 010 330 00 10. Just nu har Din box problem med buggar när det gäller bokning från appen. Boka därför via datorn tills problemet är löst.
Det händer att den nedre grinden krånglar vid öppning och stängning. OBS! Innan du ringer och felanmäler: Prova att putsa på sensorerna (särskilt om det regnat) så brukar den hoppa igång igen.
Nu är det dags för den årliga cykelrensningen. Vi gör det för att att rensa ut cyklar som blivit övergivna och nu bara upptar onödig plats. Dessa cyklar skänks till välgörenhet. OBS! Cyklar som ej används regelbundet ska förvars i källarförrådet så vi får bättre med plats för de cyklar som används dagligen. Senast 19 juni behöver du sätta namn eller lägenhetsnummer på din cykel.
Läs fler notiser