Skyddsrum

Sedan 28/2 2023 är våra skyddsrum är helt uppdaterade enligt lag och standard.

Idag är skyddsrummen lägenhetsförråd men föjande en sådan order har vi 48 timmar på oss att iordningställa skyddsrummen. Du som bor i dessa hus bör fundera över hur du på 24 timmar kan tömma ditt förråd.

Så fort förråden är tömda börjar demontering av källarens inredning och för detta kommer frivilliga insatser behövas. Skyddrummet ska utrustas med inredning som idag ligger i ett särskilt förråd i samma källare. Det färdigutrustade skyddsrummet ska bl.a.innehålla luftfläktar, nödutgångar och torrtoaletter med väggar.

Du måste själv räkna med att ta med dricksvatten, mat och toapapper. Kontrollera gärna på MSB hemsida med råd för privatpersoner.

I detta läge är skyddsrummet en allmän plats för civilpersoner, ej militärer. Grindarna måste stå öppna så alla kan komma in även från grannfastigheterna. Varje skyddsrum är beräknat för 180 personer och det finns tre stycken, ett i varje punkthus.

Hälsar styrelsen 2023-02-28

Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det […]
Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Läs fler notiser