Skyddsrum

Skyddsrum – vad gäller för mig?

Eftersom flera boende i föreningen ställt frågor kring skyddsrum vill vi i styrelsen ge svar till de vanligaste frågorna med detta meddelande.

Du hittar fler uppgifter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Skyddsrum finns i de tre punkthusen nr 37, 39 och 41. De används idag som lägenhetsförråd för boende i huset. Det är ca: 16 stycken lägenhetsförråd i varje skyddsrum.

Om myndigheterna beslutar ska de kunna göras om till fungerande skyddsrum på 48 timmar.

Du som bor i ett av dessa hus bör se över vad du har i förrådet och planera för hur du på 24 timmar ska kunna tömma det- men tömning behöver inte göras förrän efter order från MSB eller regeringen.

Under de nästa 24 timmarna kommer vi att ställa skyddsrummet i ordning. Det innebär att alla väggar mellan förråden monteras ner och skyddsrummet utrustas med den inredning som finns i ett separat förråd i samma källare.

Det färdigutrustade skyddsrummet ska bland annat innehålla ventilationsfläkt med luftfilter, nödutgång och torrtoaletter med väggar.

Du måste själv exempelvis ta med dricksvatten, mat och toapapper. Se MSB hemsida med råd för privatpersoner.

I detta läge är skyddsrummet en allmän plats för civilpersoner – inte militärer. Våra grindar måste alltså stå öppna så alla kan komma in till skyddsrummen, även från grannfastigheter. Vid signalen ”Flyglarm” ska alla uppsöka närmaste skyddsrum. Varje skyddsrum är beräknat för 180 personer.

Vi hoppas alla att vi inte kommer att behöva utnyttja våra skyddsrum men tycker att det är bättre att vara förberedd än att bli överraskad om vårt land blir hotat.

Ansvarig för att skyddsrummet görs i ordning när så bestäms är fastighetsägaren, det vill säga vår bostadsrättsförening. Då behövs frivilliga för smidigt iordningställande.

Läs också gärna den handbok om skyddsrum, som Presto tagit fram.

Norrköping 2022-03-11

Styrelsen Kopparkypen BRF

 

 

 

Notiser

På årsmötet beslöts att anta de nya trivselreglerna samt att det endast är tillåtet att hyra en parkering per lägenhet och då till en bil som är registrerad på den boende i föreningen.
Tyvärr har vi fått en vattenskada i bastun. Den kommer därför hållas stängd under den tid som reparationen pågår.
Den 9 november kl 18.30 hålls årets stämma i föreningslokalen. Det är ett bra tillfälle att ta del av vad som gjorts under året och vad vi planerar för vår förening i framtiden. Vi hoppas att vi får se dig där! Anmälan till styrelsen@kopparkypen.nu
Läs fler notiser