Skyddsrum

Sedan 28/2 2023 är våra skyddsrum är helt uppdaterade enligt lag och standard.

Idag är skyddsrummen lägenhetsförråd men föjande en sådan order har vi 48 timmar på oss att iordningställa skyddsrummen. Du som bor i dessa hus bör fundera över hur du på 24 timmar kan tömma ditt förråd.

Så fort förråden är tömda börjar demontering av källarens inredning och för detta kommer frivilliga insatser behövas. Skyddrummet ska utrustas med inredning som idag ligger i ett särskilt förråd i samma källare. Det färdigutrustade skyddsrummet ska bl.a.innehålla luftfläktar, nödutgångar och torrtoaletter med väggar.

Du måste själv räkna med att ta med dricksvatten, mat och toapapper. Kontrollera gärna på MSB hemsida med råd för privatpersoner.

I detta läge är skyddsrummet en allmän plats för civilpersoner, ej militärer. Grindarna måste stå öppna så alla kan komma in även från grannfastigheterna. Varje skyddsrum är beräknat för 180 personer och det finns tre stycken, ett i varje punkthus.

Hälsar styrelsen 2023-02-28

Notiser

Styrelsen skulle uppskatta om alla medlemmar tar sig tid att säkerställa rätt kontaktuppgifter ligger inne i Mitt Riksbyggen. Kolla dina nuvarande kontaktuppgifter, och uppdatera dem ifall de är inaktuella genom att gå in på Mitt Riksbyggen och gå därefter in i inställningar på din profil. Där kan du själv ändra telefonnummer och mailadress.
Vi passar på att påminna om vad som gäller angående våra skyddsrum. Informationen är inte ny men fortfarande aktuell. Vad som gäller för föreningens skyddsrum hittar du här.
Informationen har gått ut tidigare i trappuppgångarna men styrelsen vill uppmärksamma även här att föreningen kommer att genomföra en extra föreningsstämma den 10 januari kl. 18:00. Det för att kunna klubba våra nya stadgar. Stämman äger rum i föreningslokalen.
Läs fler notiser