Renovera?

Exemple

Dags att renovera!

Men vad är det egentligen som gäller?

Du får givetvis renovera din bostadsrätt, men om det är omfattande renoveringar ser vi gärna att du först kontaktar oss i styrelsen, som till exempel vid större ändringar i kök och våtrum. Med detta menas exempelvis om det berör befintliga ledningar för vatten, avlopp eller värme. Elledningar innefattas dock ej av ovanstående utan de får ändras vid behov och av behörig elektriker.

Vidare behöver du tillstånd vid alla andra typer av ingrepp som kan påverka föreningen negativt, exempelvis åtgärder i ventilationskanaler.

 

Anlita hantverkare

Många undrar om man måste anlita hantverkare när man gör renoveringar i sin bostadsrätt. Det behöver du inte, men arbetet måste utföras fackmannamässigt utfört samt enligt de regler och normer som föreligger.

 

Visa hänsyn – informera dina grannar!

Skriv gärna i god tid en lapp och meddela dina grannar att du kommer renovera och hur länge det beräknas pågå. Då är det mycket lättare att acceptera, än att vakna av en slagborr när man har jobbat natt. Eller för den delen att störas om man sitter hemma och jobbar.

Naturligtvis gäller det även att hålla arbetet, även utanför lägenheten, på en nivå som inte stör övriga boende när det gäller byggavfall, byggmaskiner, byggmaterial, damm med mera.

Parkering på gården ej tillåten

Det är inte tillåtet för hantverkare, som anlitas av föreningsmedlemmar, att parkera på gården, endast i och urlastning gäller.

Rivning av bärande vägg ej tillåtet

Styrelsen har beslutat att ej ge tillstånd till att riva bärande väggar eller ingrepp i bärande konstruktion, då vi tyvärr fått erfara olägenhet för föreningen när vi tidigare medgett detta.

Målning av balkong

Målning av träpanelen på balkongen får endas målas i vita/ljust grå nyanser.

RENOVERA KÖK

Byte av köksfläkt

Vid byte av köksfläkt måste du kontakta Fastighetsteknik, Thomas Unga, tel 070-968 35 01. Detta är väldigt viktigt då bara vissa typer av köksfläktar fungerar med vårt fläktsystem.

RENOVERA BADRUM

Ersättning byte av golvbrunn

Vid renovering av badrum ska golvbrunnen bytas av auktoriserad entreprenör. Observera att det är väldigt viktigt att det görs av en auktoriserad hantverkare då det är du (eller i värsta fall din granne) som får stå för kostnaden vid eventuellt läckage. För byte av golvbrunn har du möjlighet att få ersättning med max 2 000 kr inkl moms. Kontakta styrelsen för mer information.

Var försiktigt vid bilning!

Betongbjälklagret är ovanligt tunt i våra hus. Var därför extra försiktig när du behöver bila i badrummet. För ja, det har hänt att hantverkaren vid bilning kommit genom golvet ner till grannen!

VENTILATION

Vänd dig till Riksbyggen eller Fastighetsteknik.

 

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser