Renovera?

Exemple

Dags att renovera!

Men vad är det egentligen som gäller?

Du får givetvis renovera din bostadsrätt, men om det är omfattande renoveringar ser vi gärna att du först kontaktar oss i styrelsen, som till exempel vid större ändringar i kök och våtrum. Med detta menas exempelvis om det berör befintliga ledningar för vatten, avlopp eller värme. Elledningar innefattas dock ej av ovanstående utan de får ändras vid behov och av behörig elektriker.

Vidare behöver du tillstånd vid alla andra typer av ingrepp som kan påverka föreningen negativt, exempelvis åtgärder i ventilationskanaler.

 

Anlita hantverkare

Många undrar om man måste anlita hantverkare när man gör renoveringar i sin bostadsrätt. Det behöver du inte, men arbetet måste utföras fackmannamässigt utfört samt enligt de regler och normer som föreligger.

 

Visa hänsyn – informera dina grannar!

Skriv gärna i god tid en lapp och meddela dina grannar att du kommer renovera och hur länge det beräknas pågå. Då är det mycket lättare att acceptera, än att vakna av en slagborr när man har jobbat natt. Eller för den delen att störas om man sitter hemma och jobbar.

Naturligtvis gäller det även att hålla arbetet, även utanför lägenheten, på en nivå som inte stör övriga boende när det gäller byggavfall, byggmaskiner, byggmaterial, damm med mera.

Parkering på gården ej tillåten

Det är inte tillåtet för hantverkare, som anlitas av föreningsmedlemmar, att parkera på gården, endast i och urlastning gäller.

Rivning av bärande vägg ej tillåtet

Styrelsen har beslutat att ej ge tillstånd till att riva bärande väggar eller ingrepp i bärande konstruktion, då vi tyvärr fått erfara olägenhet för föreningen när vi tidigare medgett detta.

Målning av balkong

Målning av träpanelen på balkongen får endas målas i vita/ljust grå nyanser.

RENOVERA KÖK

Byte av köksfläkt

Vid byte av köksfläkt måste du kontakta Fastighetsteknik, Thomas Unga, tel 070-968 35 01. Detta är väldigt viktigt då bara vissa typer av köksfläktar fungerar med vårt fläktsystem.

RENOVERA BADRUM

Ersättning byte av golvbrunn

Vid renovering av badrum ska golvbrunnen bytas av auktoriserad entreprenör. Observera att det är väldigt viktigt att det görs av en auktoriserad hantverkare då det är du (eller i värsta fall din granne) som får stå för kostnaden vid eventuellt läckage. För byte av golvbrunn har du möjlighet att få ersättning med max 2 000 kr inkl moms. Kontakta styrelsen för mer information.

Var försiktigt vid bilning!

Betongbjälklagret är ovanligt tunt i våra hus. Var därför extra försiktig när du behöver bila i badrummet. För ja, det har hänt att hantverkaren vid bilning kommit genom golvet ner till grannen!

VENTILATION

Vänd dig till Riksbyggen eller Fastighetsteknik.

 

Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det […]
Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Läs fler notiser