Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda pengarna till att täcka föreningens kostnader. Styrelsen har beslutat att inte betala ut dessa pengar till föreningens medlemmar. Alla medlemmar har under en längre tid betalat en fast avgift per förbrukad kW/h på 0,96 kr vilket en bit under priset på övriga marknaden vilket är en kostnad som har landat hos föreningen. Föreningens elkostnader under föregående år var 641 tkr medan intäkterna landade på 229 tkr. Styrelsen ser därför att det är rimligt att kommande elprisstöd används i föreningens ekonomi för att på så vis undvika avgiftshöjningar till följd av hål i budget.

Läs mer →

Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det kommer att utkristalliseras under våren när styrelsen är färdiga med sitt budgetarbete.

Läs mer →

Alla medlemmar i måste, i enlighet med lag och våra stadgar, få ett godkännande av styrelsen innan en större ändring av lägenheten kan påbörjas. En större renovering som saknar ett godkännande kan bli kostsamt och den enskilde medlemmen kan i värsta fall behöva återställa lägenheten. För att ansöka om godkännande använder du den här blanketten Andring_i_lagenhet, som också går att hitta på Mitt Riksbyggen (under ”Min bostad”, sedan ”Blanketter” och därefter ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten”).

Blanketten lämnas till styrelsen eller scannas in och skickas till styrelsen@kopparkypen.nu.

Läs mer →
Exemple

Styrelsen vill passa på att önska alla medlemmar i Kopparkypen en god jul och ett gott nytt år! Vi hoppas att ni får mycket tid med nära och kära och att maten smakar bra.

…och på nyår passar vi på att påminna om att det råder absolut förbud att avfyra raketer ifrån gården.

/Styrelsen

Läs mer →

Vi har nu tecknat ett nytt kontrakt med Norrköpings kommun för fortsatt uthyrning av lokaler till förskolan. Detta förutsätter att en större renovering av förskolans lokaler som kommer genomföras under våren. Förskoleverksamheten kommer komma igång igen i augusti 2023. Under våren kommer det alltså att pågå visst byggarbete och styrelsen kommer att återkomma i frågan när vi vet mer hur detta kan komma att beröra medlemmar i föreningen.

Läs mer →

Årsredovisningen 2023 blir digital

För att spara in på onödiga tryckkostnader, har styrelsen beslutat att nästa årsredovisning kommer att bli digital. Detta innebär att vi inte kommer att trycka upp en ett exemplar till varje hushåll utan istället lägga upp årsredovisning och övriga möteshandlingar digitalt på hemsidan och Mitt Riksbyggen. Den som vill ha årsredovisningen i tryckt form tar enklast kontakt med styrelsen i samband med att kallelse går ut nästa höst. Årsmöteskallelse kommer fortsättningsvis lämnas i alla medlemmars brevlådor.

Läs mer →

Beslut på stämman

På årsmötet beslöts att anta de nya trivselreglerna samt att det endast är tillåtet att hyra en parkering per lägenhet och då till en bil som är registrerad på den boende i föreningen.

Läs mer →

Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det […]
Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Läs fler notiser