Notiser

Exemple

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla koll på frågan och en investering kan alltså komma att bli aktuell nån gång i framtiden när intresset är större och förutsättningarna är bättre. Men det är alltså inte aktuellt just nu.

Läs mer →
Exemple

För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser.

Vi är därför tacksamma om du som medlem tar dig tid att besvara en digital enkät här.

OBS! Ett svar per hushåll. Svara senast 1 september.

Läs mer →

Styrelsen tog i veckan beslut om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 20230701-20240630. Budgeten innehåller en förstärkning på intäktssidan i form av höjning av avgifterna i föreningen på 5%. Avgiftshöjningarna börjar gälla fr.o.m. 1 juli.

Läs mer →

Nu är bastun återigen möjlig att boka efter vattenläckaget tidigare i år. Med det sagt vill vi samtidigt uppmana alla medlemmar att inte boka bastun oftare än två gånger per vecka framöver.

Läs mer →

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda pengarna till att täcka föreningens kostnader. Styrelsen har beslutat att inte betala ut dessa pengar till föreningens medlemmar. Alla medlemmar har under en längre tid betalat en fast avgift per förbrukad kW/h på 0,96 kr vilket en bit under priset på övriga marknaden vilket är en kostnad som har landat hos föreningen. Föreningens elkostnader under föregående år var 641 tkr medan intäkterna landade på 229 tkr. Styrelsen ser därför att det är rimligt att kommande elprisstöd används i föreningens ekonomi för att på så vis undvika avgiftshöjningar till följd av hål i budget.

Läs mer →

Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det kommer att utkristalliseras under våren när styrelsen är färdiga med sitt budgetarbete.

Läs mer →

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser