Notiser

RENOVERING AV AVLOPP PORT  37-41

Från och med vecka 2 till vecka 12, 2020, så kommer Wilssons att renovera avloppsrören nere i källaren på Sankt Persgatan 37, 39 samt 41.

Detta kommer att medföra komplikationer för vissa boende.

De boende som har lägenheter mot Sankt Persgatan kommer att behöva ha avloppet avstängt måndag till fredag, även natt, några specifika veckor. Lägenheter mot ”innergården” drabbas inte av avstängningar. Här nedan kommer en specifik tidplan på när respektive lägenhet kommer att ha avloppet avstängt.

St. Persgatan 37, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 6/1 klockan 07:30 till och med fredagen 31/1 klockan 16:00. (Man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

 St. Persgatan 39, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 27/1klockan 07:30 till och med fredagen 21/2klockan 16:00. (man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

St. Persgatan 41, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 17/2klockan 07:30 till och med fredagen 20/3.(Man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

I anslutning till er huskropp så kommer en dusch- samt wc-vagn finnas till förfogande, den innehåller 3 st. separata badrum som ni kan nyttja då avloppet är avstängt.

Kökskranen i ert kök kommer alltid vara brukbart, till matlagning, dryck etc. Dock kommer avloppet att vara urkopplat och vattnet kommer att hamna i en dunk i ert diskbänksskåp. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att inte dunken svämmar över. Man tömmer dunken i ett rör i trapphuset.

 Det finns möjlighet att ha en så kallad Porta-potti (campingtoa) i sin lägenhet, det är en portabel wc som kan stå i badrummet, den har en tank som vi tömmer när den blir full.

Kontakt: Projektledare Johan Jonsson, 011-19 32 39

Läs mer →

Relining i port 37-41

Vecka 8 kommer Wilsons påbörja relining i port 37. Arbetet beräknas ta 3-4 veckor. Arbetet fortsätter i port 39, omkring vecka 5, därefter tas port 41, omkring vecka 8. Avloppet kommer stängas av i lägenheterna mot St:Persgatan under arbetsveckorna, och kopplas på i helgerna. Mer information kommer delas ut av Wilsons i början på nästa vecka.

Läs mer →

Problem med grind

Föreningen har tyvärr haft återupprepade problem med den nedre grinden till p-platserna. Styrelsen tittar nu på att hitta en permanent lösning för dessa problem.

Läs mer →

Gemensam el

Arbetet med gemensam el har nu påbörjats och vi räknar med att det kommer vara klart om ca 14 dagar. Observera att du inte behöver säga upp ditt elavtal, det sköts automatiskt.

Läs mer →

Relining

Vecka 44-51 kommer relining göras av rören som tillhör fastigheten, port 29-35. Ett informationsmöte hölls förra veckan för berörda medlemmar. Wilson, som ska utföra relingen kommer skicka ut information inom kort. Under denna tid kommer föreningslokalen och gästrummet samt även bastun att hållas stängt. Relining kommer även ske i punkthusen, port 39-41 efter nyår. Styrelsen kommer kalla till viktigt informationsmöte i god tid före.

Läs mer →

Då vi upptäckt vattenskador på avloppsstammarna i källarplan är vi tvungna att göra en så kallad relining av dessa. Det här arbetet kommer påbörjas senare i höst, troligtvis vecka 45 – och ske i samtliga hus. Företaget som ska hjälpa oss med detta kommer hålla ett informationsmöte den 10 oktober för de medlemmar som det först berör. Därefter kommer ytterligare informationsmöten hållas för de hushåll det gäller. OBS! Detta möte är obligatoriskt, kallelse kommer gå ut från Riksbyggen.

Mer information kommer så fort vi vet mer.

Läs mer →

Vi har fortfarande problem med att privata bilar parkerar på gården. Det här är en säkerhetsfråga eftersom utryckningsfordon måste kunna ta sig fram obehindrat, vi har också barn som lekar på gården, som vi behöver vara rädda om. Styrelsen vill därför påminna om att parkering på gården är endast tillåtet vid i- och ur-lastning.

Läs mer →

Notiser

Från och med vecka 2 till vecka 12, 2020, så kommer Wilssons att renovera avloppsrören nere i källaren på Sankt Persgatan 37, 39 samt 41. Detta kommer att medföra komplikationer för vissa boende. Avloppen kommer under vardagarna stängas av i samtliga lägenheter ut mot St Persgatan. Lägenheterna ut mot gården kommer inte drabbas. Läs mer genom att klicka på rubriken.
Vecka 8 kommer Wilsons påbörja relining i port 37. Arbetet beräknas ta 3-4 veckor. Arbetet fortsätter i port 39, omkring vecka 5, därefter tas port 41, omkring vecka 8. Avloppet kommer stängas av i lägenheterna mot St:Persgatan under arbetsveckorna, och kopplas på i helgerna. Mer information kommer delas ut av Wilsons i början på nästa vecka.
Den 2 december är det årsmöte. Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna. OBS! Ändrad plats: Korskyrkan.
Läs fler notiser