Håll rent på vår gemensamma innergård

Exemple

Släng din fimp i askkoppen – inte på gården!

Från 1 januari i år är det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken. Det gäller även här på gården. Det finns askkoppar uppsatta, bakom papperskorgarna. Var snäll och använd dem. Det är heller inte tillåtet att röka i fönster och slänga ut fimpar på gården. Här är några skäl

  • Dina grannar får in röken i sina lägenheter.
  • När du slänger ut fimpar genom fönstret kan glöd orsaka brännskador och i värsta fall brand hos grannarna under. Om detta sker är det innehavaren till den lägenhet där fimpen har slängts ut ifrån som får betala de skador som uppstår.
  • Både barn och djur kan bli svårt sjuka om de får i sig fimpar.
  • Det ser inte särskilt trevligt ut med fimpar som ligger på gården. Det blir inte inbjudande att vistas på gården och det sänker värdet på våra lägenheter (vilket drabbar även dig den dag du ska sälja).

Sist men inte minst:  när du slänger din fimp på marken åker de lätt ner i dagvattenbrunnen och vidare ut i havet. Fimpar innehåller plast och gifter och riskerar att göra stor skada i naturen under lång tid.

För allas trevnad var god och respektera dessa regler!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser