Håll rent på vår gemensamma innergård

Exemple

Släng din fimp i askkoppen – inte på gården!

Från 1 januari i år är det förbjudet att slänga fimpar, snusprillor och annat småskräp på marken. Det gäller även här på gården. Det finns askkoppar uppsatta, bakom papperskorgarna. Var snäll och använd dem. Det är heller inte tillåtet att röka i fönster och slänga ut fimpar på gården. Här är några skäl

  • Dina grannar får in röken i sina lägenheter.
  • När du slänger ut fimpar genom fönstret kan glöd orsaka brännskador och i värsta fall brand hos grannarna under. Om detta sker är det innehavaren till den lägenhet där fimpen har slängts ut ifrån som får betala de skador som uppstår.
  • Både barn och djur kan bli svårt sjuka om de får i sig fimpar.
  • Det ser inte särskilt trevligt ut med fimpar som ligger på gården. Det blir inte inbjudande att vistas på gården och det sänker värdet på våra lägenheter (vilket drabbar även dig den dag du ska sälja).

Sist men inte minst:  när du slänger din fimp på marken åker de lätt ner i dagvattenbrunnen och vidare ut i havet. Fimpar innehåller plast och gifter och riskerar att göra stor skada i naturen under lång tid.

För allas trevnad var god och respektera dessa regler!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

 

 

Notiser

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Styrelsen har fått en del frågor från medlemmar om, och i så fall hur mycket, avgifterna i föreningen kommer att höjas. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår fattas av styrelsen i juni och börjar gälla med start 1 juli. Avgifterna sätts som alltid i relation till de utgifter som föreningen har över tid och det […]
Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Läs fler notiser