Bostadsrättsförsäkring

Exemple

Bostadrättsförsäkring

Rätt som det är … är olyckan är framme. Därför har föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Den ger dig ersättning för skador inne i din bostadsrätt. Bostadsrättsförsäkringen gäller för tak, väggar, golv och fast inredning. Läs mer om den i vårt försäkringsbevis. Du måste dock även ha en en egen hemförsäkring som skyddar dina saker. Kolla med ditt försäkringsbolag vad du behöver.

Notiser

Styrelsen tog i veckan beslut om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 20230701-20240630. Budgeten innehåller en förstärkning på intäktssidan i form av höjning av avgifterna i föreningen på 5%. Avgiftshöjningarna börjar gälla fr.o.m. 1 juli.
Nu är bastun återigen möjlig att boka efter vattenläckaget tidigare i år. Med det sagt vill vi samtidigt uppmana alla medlemmar att inte boka bastun oftare än två gånger per vecka framöver.
Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Läs fler notiser