Bostadsrättsförsäkring

Exemple

Bostadrättsförsäkring

Rätt som det är … är olyckan är framme. Därför har föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Den ger dig ersättning för skador inne i din bostadsrätt. Bostadsrättsförsäkringen gäller för tak, väggar, golv och fast inredning. Läs mer om den i vårt försäkringsbevis. Du måste dock även ha en en egen hemförsäkring som skyddar dina saker. Kolla med ditt försäkringsbolag vad du behöver.

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser