Startsida

Välkommen till Norrköpingshus nr 25, Kopparkypen!

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum: 11/1, 15/2, 21/3, 11/4 (budgetmöte), 16/5, 20/6, 22/8, 12/9 (bokslutsmöte), 10/10, 7/11 och 28/11 (Stämma och konstituerande möte).

Varmt välkommen!

Notiser

Styrelsen har beslutat att grindarna ska vara stängda även i fortsättningen. Vi jobbar nu med att ta fram kostnadsförslag på automatiska grindar.
Nu är vår föreningslokal klar efter renoveringen. Det blev verkligen fint. Välkommen att boka!
Natten till den 18 juli blev en boende i 41:an bestulen på sin cykel. Vi ber alla boende i föreningen vara uppmärksamma på om obehöriga rör sig på gården. Och ser till att samtliga grindar hålls stängda. Tack!
Läs fler notiser