Startsida

Välkommen till Norrköpingshus nr 25, Kopparkypen!

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum 2017: 19/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5 (budgetmöte), 19/6, 21/8, 18/9 (bokslutsmöte), 16/10 (valberedning), 20/11, 28/11  (Stämma och konstituerande möte) 11/12.

Varmt välkommen!

Notiser

Källvindsgatan är idag enkelriktad. Diskussion förs nu med kommunen om vi framöver kan köra in från både Kvarngatan och S:t Persgatan för att nå Kopparkypens parkering, men inte tillåta genomfartstrafik.
Vecka 20 kommer arbetet med kvarteret Berget påbörjas. De som har p-plats mot muren kommer att beröras när det gamla tvätteriet rivs bakom muren. Dessa kommer att få ersättningsplatser under tiden som muren rivs. Föreningen kontaktar berörda i god tid. Läs mer om byggnationen genom att klicka på rubriken.
Den långsamma öppningen på den lilla grinden ut mot St Persgatan har sin förklaring. Det är kommunen som satt en standard för öppning av dylika grindar. Det är ett tillgänglighetskrav som kommuner är skyldiga att följa och ett sätt att anpassa för rullstolsbundna och andra handikappade. Klämrisken är annars stor.
Läs fler notiser