Startsida

Välkommen till Norrköpingshus nr 25, Kopparkypen!

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum 2017: 19/1, 27/2, 27/3, 24/4 (budgetmöte), 22/5, 19/6, 21/8, 18/9 (bokslutsmöte), 16/10 (valberedning), 20/11, 28/11  (Stämma och konstituerande möte) 11/12.

Varmt välkommen!

Notiser

Den mindre grinden vid 41:an kan nu öppnas med en knapp från insidan om man inte har grindkoden.
Vi kommer att hålla extra föreningsstämma 2017-02-27 klockan 19 00 i föreningslokalen med anledning av att stadgarna behöver revideras p g a. lagändringar. Styrelsen kommer även att lämna aktuell information om vad som är på gång i föreningen. Välkomna!
Viktigt om gästparkering! Nu har föreningen inte längre någon gästparkering. Gäster måste därför hänvisas till gatuparkering eller de närliggande parkeringsområdena. Anledningen är att vi inte längre har förskolans tillåtelse att utnyttja deras parkeringsplats 923. Detta gäller med omedelbar verkan. Den som har gäster som ändå parkerar där riskerar att få b-pot.
Läs fler notiser