Startsida

Välkommen till Norrköpingshus nr 25, Kopparkypen!

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum 2017: 19/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5 (budgetmöte), 19/6, 21/8, 18/9 (bokslutsmöte), 16/10 (valberedning), 20/11, 28/11  (Stämma och konstituerande möte) 11/12.

Varmt välkommen!

Notiser

Rivningen av den gamla byggnaden ”färgeriet” är nu färdigställd. Arbetet har gått enligt plan och bortforsling av material pågår. Läs mer gm att klicka på rubriken.
På grund av de nya byggnationerna nedanför Kopparkypen behöver vi tillfälligt utrymma p-platserna vid muren, som ansluter till den byggnad som ska rivas. Det är 8 st parkeringsplatser som berörs och dessa ska få ersättningsplatser på nersidan av kvarteret med infart från Kvarngatan. 8-10 platser iordningställs där från måndag 26/6 07:30. Inga P-kort eller annat tillstånd krävs, dock kommer platserna att skyltas upp med parkering för boende i Brf Kopparkypen. Rivningen pågår från måndag 26/6 kl 09:00 till onsdag 28/6 kl 16:00.
Info från Riksbyggen: En del boende har inte fått sina avier eller e-fakturor. Riksbyggen jobbar för fullt för att lösa problemet. Hör av er till kontoret om ni undrar över något.
Läs fler notiser