Startsida

Välkommen till Riksbyggen Bostadsrättsförening Kopparkypen! 

Vi hoppas du kommer trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening. Här på hemsidan har vi samlat det mesta som rör ditt boende hos oss. Du kan hitta viktiga telefonnummer som kan vara bra att ha till hands, vilka som sitter i styrelsen och föreningens stadgar. Här kan du också boka bastu, övernattningsrum och ställa dig i kö till parkeringen. Vi lägger också ut aktuell information.

Har du önskemål om andra saker vi ska ta med på hemsidan får du gärna kontakta oss i styrelsen. Våra styrelsemöten hålls 17.30 följande datum 2017: 19/1, 27/2, 27/3, 24/4, 22/5 (budgetmöte), 19/6, 14/8, 18/9 (bokslutsmöte), 16/10 (valberedning), 20/11, 28/11  (Stämma och konstituerande möte) 11/12.

Varmt välkommen!

Notiser

I år fyller vår förening 30 år! Det vill vi fira tillsammans med alla medlemmar. Planeringen är i full gång och den 9 september kl 14 hälsar vi alla medlemmar välkomna till gårdsfest. Vi bjuder på catering från Paradis du Liban. OSA senast 25 augusti till styrelsens brevlåda vid port 31. Tala om namn, antal vuxna och barn, barnens ålder samt lägenhetsnummer. Varmt välkomna!
Styrelsen avser föreslå stämman att skriva avtal med Telia för bredband, telefoni och tv. Styrelsen föreslår därför samtliga medlemmar att inte förlänga eller teckna nya avtal med eventuella leverantörer.
Rivningen av den gamla byggnaden ”färgeriet” är nu färdigställd. Arbetet har gått enligt plan och bortforsling av material pågår. Läs mer gm att klicka på rubriken.
Läs fler notiser