Info om relining i port 37-41

Info om relining i port 37-41

RENOVERING AV AVLOPP PORT  37-41

Från och med vecka 2 till vecka 12, 2020, så kommer Wilssons att renovera avloppsrören nere i källaren på Sankt Persgatan 37, 39 samt 41.

Detta kommer att medföra komplikationer för vissa boende.

De boende som har lägenheter mot Sankt Persgatan kommer att behöva ha avloppet avstängt måndag till fredag, även natt, några specifika veckor. Lägenheter mot ”innergården” drabbas inte av avstängningar. Här nedan kommer en specifik tidplan på när respektive lägenhet kommer att ha avloppet avstängt.

St. Persgatan 37, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 6/1 klockan 07:30 till och med fredagen 31/1 klockan 16:00. (Man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

 St. Persgatan 39, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 27/1klockan 07:30 till och med fredagen 21/2klockan 16:00. (man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

St. Persgatan 41, endast lägenheter mot St. Persgatan: måndag den 17/2klockan 07:30 till och med fredagen 20/3.(Man kan alltid använda avloppet helger mellan fredag klockan 16:00 till måndag 07:30)

I anslutning till er huskropp så kommer en dusch- samt wc-vagn finnas till förfogande, den innehåller 3 st. separata badrum som ni kan nyttja då avloppet är avstängt.

Kökskranen i ert kök kommer alltid vara brukbart, till matlagning, dryck etc. Dock kommer avloppet att vara urkopplat och vattnet kommer att hamna i en dunk i ert diskbänksskåp. Det är lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att inte dunken svämmar över. Man tömmer dunken i ett rör i trapphuset.

 Det finns möjlighet att ha en så kallad Porta-potti (campingtoa) i sin lägenhet, det är en portabel wc som kan stå i badrummet, den har en tank som vi tömmer när den blir full.

Kontakt: Projektledare Johan Jonsson, 011-19 32 39

Notiser

Beslut har tagits om viss justering av avgifterna från och med 1 juli 2020. Årsavgiften sänks med 0,91 % på i dag utgående avgift och värmetillägget höjs med 6,34 kr per kvadratmeter lägenhetsyta och år. För att läsa mer: Klicka på länken LÄS FLER NOTISER nedan.
Vi vill uppmärksamma samtliga medlemmar att det är förbjudet att röka under köksfläkten. Brandspjället i vårt fläktsystem kan utlösas och stänga av hela ventilationen för huset. Detta har nyligen skett vid två tillfällen och orsakat en onödig kostnad för föreningen.
Då en vattenläcka uppstått i ett nergrävt rör mellan uppgång 37 och 33 behöver delar av gården grävas upp. Rörfirman som utför arbetet har inte fått leveransdatum för det material som behövs varför det är oklart när arbetet kan färdigställas.
Läs fler notiser