Styrelsebeslut luftvärmepumpar

Som ett led i att bekämpa måsarna som gärna bygger bo på våra hustak har Anticimex satt upp snurrande saker som reflekterar solen. Då styrelsen nu fått in klagomål från våra medlemmar, som störs av blixtrar av starkt ljus, har vi meddelat Anticimex att de måste åtgärda detta.

 

 

Läs mer →

Styrelsen har nu beslutat att utföra en omfattande trapphusrenovering som innefattar

  • Byte av säkerhetsdörrar
  • Trapphusmålning
  • Nytt passersystem

Renoveringen kommer att påbörjas i augusti och beräknas vara färdigt i december.

Läs mer →

Då intresset för föreningens nyhetsbrev var ringa så har styrelsen beslutat att lägga ner det. Information som är intressant för våra medlemmar läggs upp här på hemsidan regelbundet.

Läs mer →

Just nu har vi ett par extra förråd som vi hyr ut till våra medlemmar. Uthyrningen sköts via Riksbyggen, men du kontakta Bosse (0708-46 46 49) eller Bengt (0709-39 26 84) för visning.

Läs mer →

Styrelsen för RB Brf Kopparkypen har haft budgetmöte och fastställt
budgeten för verksamhetsår 20/21.
Beslut har tagits om viss justering av avgifterna från och med 1 juli
2020. Årsavgiften sänks med 0,91 % på i dag utgående avgift och
värmetillägget höjs med 6,34 kr per kvadratmeter lägenhetsyta och år.
Orsaken till justeringen är att få en mer ”rättvisande” fördelning av
värmekostnaderna och då budgeten visar på ett positivt resultat 20/21
så justeras kallhyran ner med ungefär motsvarande summa.
Detta kommer medföra en mindre justering av avgifterna ca + -10kr.
Skillnaden beror på att årsavgiften baseras på andelstal och
bränsletillägget baseras per kvadratmeter.

Med vänlig hälsning
Styrelsen i Rbf Kopparkypen

Läs mer →

Vi vill uppmärksamma samtliga medlemmar att det är förbjudet att röka under köksfläkten. Brandspjället i vårt fläktsystem kan utlösas och stänga av hela ventilationen för huset. Detta har nyligen skett vid två tillfällen och orsakat en onödig kostnad för föreningen.

 

 

Läs mer →

Då en vattenläcka uppstått i ett nergrävt rör mellan uppgång 37 och 33 behöver delar av gården grävas upp. Rörfirman som utför arbetet har inte fått leveransdatum för det material som behövs varför det är oklart när arbetet kan färdigställas.

Läs mer →

Den 19 mars planeras relingen vara avslutad. Det har gått över förväntan och vi vill rikta ett tack till Wilson för ett mycket gott arbete och naturligtvis vill vi även tacka alla berörda medlemmar för tålamod med de olägenheter som varit. Vi ber er som under den här tiden lånat tvättstugenyckel att lämna tillbaka den till Bengt.

Läs mer →

Som vi tidigare skrivit har vi tagit bort de gamla askkopparna vid entrédörrarna och flyttat dessa till några utvalda platser. Detta med anledning av den nya lagen om rökförbud, på offentliga platser och vid entréer. Vi vill uppmärksamma er på att rökning vid lekplatsen inte är tillåtet. Tänk gärna även på att om möjligt undvika att röka på balkongen – din granne kanske inte alls uppskattar röklukt till kafferepet. Och som vanligt, dessa restriktioner är för allas trevnads skull!

Askkopparna sitter numera på papperskorgarna som finns på gården:

Vid 41:an står den i rabatten utanför soprummet
Vid carporten finns en, längs ner vid paviljongen.
Vid 29:an finns en när man kommer in från grinden
Vid 37:an sitter den på papperskorgen vid cykelstället

Läs mer →

Notiser

Styrelsen har beslutat att inte tillåta utvändiga luftvärmepumpar i våra fastigheter.
Som ett led i att bekämpa måsarna som gärna bygger bo på våra hustak har Anticimex satt upp snurrande saker som reflekterar solen. Då styrelsen nu fått in klagomål från våra medlemmar, som störs av blixtrar av starkt ljus, har vi meddelat Anticimex att de måste åtgärda detta.
Styrelsen har nu beslutat att utföra en omfattande trapphusrenovering som innefattar Byte av säkerhetsdörrar Trapphusmålning Nytt passersystem Renoveringen kommer att påbörjas i augusti och beräknas vara färdigt i december.
Läs fler notiser