Obligatorisk blankett att fylla i vid större ändring i lägenhet

Obligatorisk blankett att fylla i vid större ändring i lägenhet

Alla medlemmar i måste, i enlighet med lag och våra stadgar, få ett godkännande av styrelsen innan en större ändring av lägenheten kan påbörjas. En större renovering som saknar ett godkännande kan bli kostsamt och den enskilde medlemmen kan i värsta fall behöva återställa lägenheten. För att ansöka om godkännande använder du den här blanketten Andring_i_lagenhet, som också går att hitta på Mitt Riksbyggen (under ”Min bostad”, sedan ”Blanketter” och därefter ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten”).

Blanketten lämnas till styrelsen eller scannas in och skickas till styrelsen@kopparkypen.nu.

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser