Obligatorisk blankett att fylla i vid större ändring i lägenhet

Obligatorisk blankett att fylla i vid större ändring i lägenhet

Alla medlemmar i måste, i enlighet med lag och våra stadgar, få ett godkännande av styrelsen innan en större ändring av lägenheten kan påbörjas. En större renovering som saknar ett godkännande kan bli kostsamt och den enskilde medlemmen kan i värsta fall behöva återställa lägenheten. För att ansöka om godkännande använder du den här blanketten Andring_i_lagenhet, som också går att hitta på Mitt Riksbyggen (under ”Min bostad”, sedan ”Blanketter” och därefter ”Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten”).

Blanketten lämnas till styrelsen eller scannas in och skickas till styrelsen@kopparkypen.nu.

Notiser

Här finner du det brev som tidigare delats ut i alla medlemmars brevlådor. Vi påminner även om att medlemmar som felanmäler låg temperatur, trots att rumstemperaturen visar sig vara över 21 grader, kommer att debiteras motsvarande avgiften för felanmälan.
Den knapp som finns på insidan av grinden mot Källvindsgatan kommer tillfälligt att tas ur funktion. Det innebär att för att gå ut genom grindarna så behöver du istället slå inpasseringskoden precis som vid den andra grinden. Detta är planerat vilket innebär att det inte ska felrapporteras.
Föreningen har vid ett tidigare tillfälle gallrat ut en mängd cyklar som ingen vill kännas vid. Dessa cyklar har stått inlåsta i föreningens lokaler men kommer att slängas i februari.
Läs fler notiser