Renovering av trapphus och säkerhetsdörrar

Renovering av trapphus och säkerhetsdörrar

Renvoeringen av våra trapphus, byte till säkerhetsdörrar och nytt passersystem har nu pågått en tid. Det är många som har frågor kring detta och styrelsen kommer gå ut med information så fort vi får underlag från våra entreprenörer. Här nedan kan du läsa om den info vi har i dagsläget

  1. Information om när det är dags för byte till säkerhetsdörrar ska vi få två veckor innan det är dags för byte.
  2. Lister, trösklar och foder kommer sättas dit efter att varje port har fått samtliga säkerhetsdörrar insatta.
  3. Gällande brevfacken ska  båda lägenhetsinnehavarna stå med sina namn på facken. Många namn har också blivit fel, information om hur och när dessa ska ändras kommer inom kort.

 

Notiser

Arbetet med renovering av trapphusen med målning och nya säkerhetsdörrar samt passersystem fortskrider. Arbetet beräknas vara klart vecka 10. Information om hur det nya passersystemet fungerar kommer.
Styrelsen anser att den motion som inkom till stämman om vår utemiljö är intressant. Då vi ser att det är förenat med en större investering har vi beslutat att avvakta med att tillsätta en arbetsgrupp.
Renvoeringen av våra trapphus, byte till säkerhetsdörrar och nytt passersystem har nu pågått en tid. Det är många som har frågor kring detta och styrelsen kommer gå ut med information så fort vi får underlag från våra entreprenörer. Här nedan kan du läsa om den info vi har i dagsläget Information om när det är dags […]
Läs fler notiser