Avgiftshöjningar i föreningen

Avgiftshöjningar i föreningen

Styrelsen tog i veckan beslut om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 20230701-20240630. Budgeten innehåller en förstärkning på intäktssidan i form av höjning av avgifterna i föreningen på 5%. Avgiftshöjningarna börjar gälla fr.o.m. 1 juli.

Notiser

Då vi misstänker att flertalet cyklar inte används kommer styrelsen även i år att göra en cykelrensning av föreningens gemensamma ytor. Ett första steg är att vi kommer att märka upp alla cyklar på dessa ytor med ett band. Alla medlemmar som vill ha kvar sin cykel ansvarar själv för att ta bort bandet på […]
Inför det kommande budgetåret har styrelsen beslutat att avgiften höjs med 3%. Det är med anledning av att föreningens kostnader väntas stiga samt en ambition att vi under kommande år ska kunna investera i föreningens gårdsmiljö. Höjningen sker med start i juli och kommer att finnas med på fakturan samma månad.
Styrelsen skulle uppskatta om alla medlemmar tar sig tid att säkerställa rätt kontaktuppgifter ligger inne i Mitt Riksbyggen. Kolla dina nuvarande kontaktuppgifter, och uppdatera dem ifall de är inaktuella genom att gå in på Mitt Riksbyggen och gå därefter in i inställningar på din profil. Där kan du själv ändra telefonnummer och mailadress.
Läs fler notiser