Föreningens elprisstöd kommer att gå till att täcka elutgifterna i föreningen

Föreningens elprisstöd kommer att gå till att täcka elutgifterna i föreningen

Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda pengarna till att täcka föreningens kostnader. Styrelsen har beslutat att inte betala ut dessa pengar till föreningens medlemmar. Alla medlemmar har under en längre tid betalat en fast avgift per förbrukad kW/h på 0,96 kr vilket en bit under priset på övriga marknaden vilket är en kostnad som har landat hos föreningen. Föreningens elkostnader under föregående år var 641 tkr medan intäkterna landade på 229 tkr. Styrelsen ser därför att det är rimligt att kommande elprisstöd används i föreningens ekonomi för att på så vis undvika avgiftshöjningar till följd av hål i budget.

Notiser

Styrelsen tog i veckan beslut om budgeten för föreningen under verksamhetsåret 20230701-20240630. Budgeten innehåller en förstärkning på intäktssidan i form av höjning av avgifterna i föreningen på 5%. Avgiftshöjningarna börjar gälla fr.o.m. 1 juli.
Nu är bastun återigen möjlig att boka efter vattenläckaget tidigare i år. Med det sagt vill vi samtidigt uppmana alla medlemmar att inte boka bastun oftare än två gånger per vecka framöver.
Det utlovade elprisstödet har börjat betalas ut till hushåll runt om i landet och någon gång under våren kommer ett elrpisstöd även att betalas ut till företag och organisationer. Det senare kommer därför att komma vår bostadsrättsförening till del. Det är upp till varje bostadsrättsförening att skicka vidare dessa pengar till medlemmarna eller att använda […]
Läs fler notiser