Notiser

Rivningen av den gamla byggnaden ”färgeriet” är nu färdigställd. Arbetet har gått enligt plan och bortforsling av material pågår.

Byggstaketet utmed gångvägen kommer att flyttas tillbaka in mot arbetsplatsen så fort kanten säkrats med betongavstängningar.

Rivning av grunden kommer utföras efter semestern med start v31. Marksaneringen fortgår på ytorna t o m september.

Läs mer →

På grund av de nya byggnationerna nedanför Kopparkypen behöver vi tillfälligt utrymma p-platserna vid muren, som ansluter till den byggnad som ska rivas. Det är 8 st parkeringsplatser som berörs och dessa ska få ersättningsplatser på nersidan av kvarteret med infart från Kvarngatan. 8-10 platser iordningställs där från måndag 26/6 07:30. Inga P-kort eller annat tillstånd krävs, dock kommer platserna att skyltas upp med parkering för boende i Brf Kopparkypen. Rivningen pågår från måndag 26/6 kl 09:00 till onsdag 28/6 kl 16:00.

Se Ersättningsparkeringar Kopparkypen för tillfälliga parkeringar.

 

 

 

 

 

Läs mer →

Info från Riksbyggen:

Vi är väl medvetna om att en del boende inte fått sina avier eller e-fakturor. Vi jobbar för fullt för att lösa problemet.

Kontakta någon av oss på kontoret om ni behöver hjälp! Tänk också på att bankgiro nr är bytt!

Vi beklagar och hoppas att lösningen är nära.

Med vänlig hälsning

Riksbyggen

Eva Karlsson
Tfn: 011-219508
eva.karlsson@riksbyggen.se

Läs mer →

Som ni kanske har märkt håller vi på att rusta upp vår gård. Den stora förändringen är den vid gungorna, där en trevlig paviljong skapats med fina utemöbler. Arbetet är inte riktigt klart än, en grillplats kommer att anordnas strax bredvid, det kommer också planteras några klängväxter samt några buskar och träd runt omkring.

Paviljongen är vår gemensamma men också allas ansvar. Vi hoppas att vi alla ska kunna ha riktigt trevligt här och att den kommer nyttjas flitigt. Om du vill vara säker på att få plats, vid fest eller större sällskap, är det bäst att boka. Det kan du göra genom att höra av dig till Anna Kristina Johansson, 073-828 51 52 eller Ulla Karlsson 070-694 96 99.

Paviljongens trivselregler

  • Rökning är inte tillåten i eller kring paviljongen
  • Du ansvarar för att det är städat efter att du använt paviljongen
  • Sopor ska sorteras och slängas i vårt soprum, inte i papperskorgarna som lätt blir överfulla
  • Möblerna som tillhör paviljongen ska ställas i ordning
  • Lämna paviljongen i fint skick så att nästa familj som nyttjar den kan duka upp utan att behöva städa efter dig
  • Vid skadegörelse eller om du har sönder något blir du betalningsansvarig
  • Om du använder den gemensamma grillen på gården så ska du tömma askan i behållaren vid grillen och rengöra grillgallret
  • Om du ser någon som inte följer våra trivselregler eller på annat sätt inte är rädd om vår gemensamma utrustning och gård är det bra om du kan säga det till berörd person
  • Observera att grillning bara är tillåten i och vid vår gemensamma grill samt på grillplatsen vid paviljongen
  • För allas trivsel ska det vara lugnt på gården kl 22 på vardagar och kl 23 på helger

Med hopp om en trevlig sommar vid paviljongen!

Styrelsen

Läs mer →

Källvindsgatan är idag enkelriktad. Diskussion förs nu med kommunen om vi framöver kan köra in från både Kvarngatan och S:t Persgatan för att nå Kopparkypens parkering, men inte tillåta genomfartstrafik.

Läs mer →

Vecka 20 kommer arbetet med kvarteret Berget påbörjas. Det är kvarteret nedanför och vid sidan om föreningens bilparkering. Här planeras 392 lägenheter och ett äldreboende. Marken kommer först att saneras och det låga huset (ett gammalt tvätteri) snett bakom St Persgatan 35  kommer att rivas. En riskinventering kommer att göras innan rivning. Så här ser planen ut

•  Etablering v20
•  Selektiv rivning v20-v23
•  Stomrivning v24-33  (uppehåll 28-30)
•  Avetablering v34
•  Marksanering v20-v39

Start byggnation hösten/vintern 2017, beräknat avslut hösten 2019.

 Samordningsfrågor

Inför byggstarten kommer ett byggstaket att monteras utmed hela fastigheten. Det placeras dikt mot väggen mot byggnaden som ska rivas. I samband med att bakre väggen mot Kopparkypens parkeringsplats och mot gångvägen rivs flyttas byggstaketet ut etappvis.

Lundbergs kommer under den här tiden tillhandahålla ersättningsplatser under tiden p-platser inte är tillgängliga. Berörda bilägare kommer att kontaktas i god tid innan. Vid eventuella frågor kontakta Ulla Karlsson (0706-94 96 99).

Förenings gård är idag inhägnad med smidesgaller och ska också i framtiden vara inhägnad.

Läs mer →

Den långsamma öppningen på den lilla grinden ut mot St Persgatan har sin förklaring. Det är kommunen som satt en standard för öppning av dylika grindar. Det är ett tillgänglighetskrav som kommuner är skyldiga att följa och ett sätt att anpassa för rullstolsbundna och andra handikappade. Klämrisken är annars stor.

Läs mer →

Som många säkert uppmärksammat har vi besvär med måsar som bygger bo på våra tak. Måsbon medför stor åverkan på vår fastighet. Därför har styrelsen beslutat att låta Anticimex kontrollera och plocka bort eventuella bon en gång i veckan, från vecka 17-27.

Läs mer →

Notiser

Styrelsen har tagit del av svaren till vår digitala enkät om eventuella laddstolpar och behovet av dessa bland föreningens medlemmar. 27 respondenter besvarade frågorna och dessa svar har legat till grund för styrelsens beslut om att i nuläget inte gå vidare med en investering i laddstolpar i nuläget. Dock har styrelsen för avsikt att hålla […]
För en tid sedan fick styrelsen in en offert på laddstolpar till föreningens parkeringsplatser. Då det rör sig om en långsiktig investering så vill styrelsen i första hand ta reda på hur nuvarande och framtida behov ser ut av att kunna ladda en el- eller hybridbil på föreningens p-platser. Vi är därför tacksamma om du […]
Renoveringen av förskolan har hållit tidsplanen och terminen har kunnat sätta igång för alla barn på Förskolan Kopparkypen. Nu i toppmoderna pedagogiska lokaler!
Läs fler notiser