Rökning under fläkten förbjudet!

Rökning under fläkten förbjudet!

Rök ALDRIG under fläkten i Kopparkypens hus!

Husens nya ventilationssystem har en brandskyddande funktion. När det kommer in röklukt tror systemet att det pågår en brand och för att denna inte ska spridas genom ventilationskanalerna stängs ventilationen av i hela huset. 

För att fastställa att det inte pågår en brand och starta om ventilationen måste en tekniker komma hit och göra sitt jobb. Det kostar naturligtvis våra gemensamma pengar, ca 1.500 kr.

Tänk också på att en brödrost eller en bakning i ugnen som bränner brödet och ryker under fläkten kan ge samma effekt.

 

Notiser

Styrelsen anser att den motion som inkom till stämman om vår utemiljö är intressant. Då vi ser att det är förenat med en större investering har vi beslutat att avvakta med att tillsätta en arbetsgrupp.
Renvoeringen av våra trapphus, byte till säkerhetsdörrar och nytt passersystem har nu pågått en tid. Det är många som har frågor kring detta och styrelsen kommer gå ut med information så fort vi får underlag från våra entreprenörer. Här nedan kan du läsa om den info vi har i dagsläget Information om när det är dags […]
Rök ALDRIG under fläkten i Kopparkypens hus! Vårt nya ventilationssystem har en brandskyddande funktion. När det kommer in röklukt tror systemet att det pågår en brand och för att denna inte ska spridas genom ventilationskanalerna stängs ventilationen av i hela huset. En tekniker kallas per automatik hit vilket kostar 1 500 kr av våra gemensamma pengar - en helt onödig utgift.
Läs fler notiser